Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Bloower door test(test vzduchotesnosti budovy)

Bloower door test alebo test vzduchotesnosti budovy  nám slúži k odhaleniu netesností  v konštrukcií budov. Veľa ľudí tvrdí, že ak je dom vzduchotesný, tak vlastne „nedýcha“. Tu dochádza ale k nepochopeniu problematiky, nakoľko o „dýchaní“ hovoríme v súvislosti so vzdušnou vlhkosťou a nie o výmene vzduchu. Ak je teda dom netesný, hovoríme o nežiaducej výmene vzduchu. Čitajte viac

Účinná tepelná izolácia všetkých „obalových konštrukcií“ našich domov

Naše domy prevyšujú už v štandardnej výbave požiadavky na hodnotenie domu ako nízkoenergetický a dosahujú hodnoty prestupu tepla U pre skladbu obvodovej konštrukcie, podlahy a strechy,(samozrejme aj okná a vstupné dvere) na hodnotenie domu ako pasívny. Čítajte viac