Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Bloower door test(test vzduchotesnosti budovy)

 

Bloower door test alebo test vzduchotesnosti budovy  nám slúži k odhaleniu netesností  v konštrukcií budov. Veľa ľudí tvrdí, že ak je dom vzduchotesný, tak vlastne „nedýcha“. Tu dochádza ale k nepochopeniu problematiky, nakoľko o „dýchaní“ hovoríme v súvislosti so vzdušnou vlhkosťou a nie o výmene vzduchu. Ak je teda dom netesný, hovoríme o nežiaducej výmene vzduchu.

Preto Bloower door test vykonávame po ukončení hrubej stavby zadarmo, výsledok testu Vám poskytneme a je aj podkladom na vypracovanie energetického certifikátu.

Aké hodnoty treba dosiahnuť

Dom podľa kategórie Spotreba elektrickej energie   Vzduchotesnosť obvodového plášťa  n50
Nízkoenergetický dom  < 50 kWh/m2 za rok 1-     1,5/h
Pasívny dom < 15 kWh/m2 za rok    < 0,6/h

V nadväznosti na bežné meranie sa následne realizuje presná identifikácia prievzdušných miest a ich utesnenie. K tomu sa využíva predovšetkým termokamera, mikroanemometer, ktorý meria rýchlosť prúdenia vetra, príp. ultrazvuk.

 

Ako sa Blower door test vykonáva

Prípravy a samotné vykonanie Blower door testu trvajú v závislosti od veľkosti budovy a jej dokončenia, rádovo od niekoľkých minút až po hodiny. “Pred testom je v budove treba zatvoriť okná a dvere, upchať “balónikom” všetky kruhové otvory – napr. kanalizáciu , vodu a pod. Okrem toho musí byť už predtým na stavbe hotové vzduchotesné prelepenie ostatných otvorov. Podľa skúsenosti je príprava rodinného domu hotová do hodiny, následne prebieha asi pol hodiny až hodinu test

Samotný test sa vykonáva tak, že sa do niektorého z obvodových otvorov budovy, teda do dverí či okna, umiestni rám s osadeným regulovateľným ventilátorom, ktorý je v ráme utesnený plachtou. Následne sa pripoja meracie sondy, ktoré zisťujú vnútorný a vonkajší tlak. Po zapnutí ventilátora je v budove vytváraný pretlak alebo podtlak až do chvíle, kedy je medzi vnútorným a vonkajším prostredím dosiahnutý rozdiel 50 Pa.

 

 Na Záver

Ak máte správne utesnenú budovu predídete nasledovným nedostatkom:

  • Zvýšenej spotrebe energie v dôsledku jej úniku cez netesnosti v obvodovom plášti.
  • Vlhkosti a tvorbe kondenzátu v obvodových konštrukciách budovy.
  • Vznik prievanu – cez netesnosti do budovy preteká studený vzduch z vonku.
  • Zlá kvalita vzduchu v dome v dôsledku prenikania nečistôt z vonkajšieho prostredia.
  • Zhoršenie funkčnosti – účinnosti vzduchotechniky v dome.
  • Zvýšená hlučnosť v interiéry – cez netesnosti preniká do budovy hluk z exteriéru.

Bloower door testom by mala prejsť  každá stavba, hlavne nízkoenergetické a pasívne domy(pre pasívne domy je to povinné), pretože toto meranie Vám poskytne dôležité informácie o kvalite stavby.