Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Účinná tepelná izolácia všetkých „obalových konštrukcií“ našich domov

Naše domy prevyšujú už v štandardnej výbave požiadavky na hodnotenie domu ako nízkoenergetický a dosahujú hodnoty prestupu tepla U pre skladbu obvodovej konštrukcie, podlahy a strechy,(samozrejme aj okná a vstupné dvere) na hodnotenie domu ako pasívny.

 

Požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U (W/m2K)

  Nízkoenergetický dom Ultranízkoenergetický dom Pasívny dom Naše domy
Obvodové múry 0,25 0,22 0,15 0,10
Okná 1,30 1,00 0,80 0,80
Strecha 0,15 0,10 0,10 0,10
Podlaha 0,18 0,16 0,15 0,18

 

Čo vlastne  znamená súčiniteľ prestupu tepla U

Súčiniteľ prechodu tepla (U, merná jednotka W/(m2 .K)) vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií. Je to prevrátená hodnota hodnoty tepelného odporu konštrukcie pri prechode tepla. Udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teplôt okolitých prostredí, tzn. medzi vonkajším a vnútorným prostredím.
Čím hrubšia je tepelnoizolačná vrstva, tým je nižšia hodnota súčiniteľa prechodu tepla. S jeho klesajúcou hodnotou sa znižuje tepelná strata cez stavebnú konštrukciu. Naopak v letnom období nedochádza k prehrievaniu stavby.

 

Ako na to ?

Všetky naše domy spĺňajú podmienky na hodnotenie domu minimálne ako ultranízkoenergetický a dosahujú kritéria pasívneho domu. Nevyhnutnosťou je:

  • Vylúčenie tepelných mostov– Tepelnými mostami uniká z budov veľa tepla. Vzhľadom na nízku tepelnú stratu si takéto chyby nemôže ultranízkoenergetický a pasívny dom „dovoliť“. Tepelný most je miesto v „obale“ domu, kadiaľ uniká podstatne viac tepla než v jeho okolí. Pri tak dobre izolovanom objekte, ako je ultranízkoenergetický a pasívny dom, by mohli takéto úniky tvoriť značnú časť tepelných strát. Konštrukciu domu treba preto navrhnúť tak, aby sa v nej tepelné mosty vyskytovali v čo najmenšej miere.
  • Účinná tepelná izolácia všetkých konštrukcií domu- Všetky „obalové konštrukcie“ domu musia byť veľmi dobre tepelne zaizolované.
  • Kvalitné okná – musia mať zasklenie aj rámy s výbornou tepelnoizolačnou schopnosťou a dobrou priepustnosťou pre energiu slnečných lúčov.
  • Orientácia domu na juh- Dom by mal byť orientovaný veľkými oknami obytných miestností na juh, čo umožňuje využívať slnečnú energiu prichádzajúcu cez zasklenie. Orientácia okien na východ či západ spôsobuje počas letných mesiacov prehrievanie interiéru a kladie vysoké nároky na ich účinné tienenie, pričom v zime z nich veľa energie nezískame.
  • Kompaktnosť stavby – Členitý tvar budovy zväčšuje jej ochladzovaný povrch, a teda aj tepelnú stratu domu.

 

 

Výsledok

Koncepcia ultranízkoenergetického domu a pasívneho domu šetrí jeho užívateľom až 80 % nákladov na vykurovanie. Sumy účtov za spotrebovanú energiu tak oproti nákladom bežných domov nepredstavujú cca jednu pätinu! Pri súčasnom neustálom rastu cien ropy a zemného plynu, vyvolanom zvýšeným dopytom a vyčerpávaním obmedzených zdrojov týchto surovín sa tieto náklady na prevádzku stávajú nepodstatnou zložkou rozpočtu rodín.